Khoa Phụ sản bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 2

Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người và toàn  xã hội ,con người là nguồn tài nguyên quí  báu nhất của xã hội .Chăm sóc sức khỏe sinh sản chính là đầu tư cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân và mỗi gia đinh góp phần phát triển và quyết định sự phồn thịnh của đất nước. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế -xã hội của cả nước, mức sống của người dân của cả nước nói chung và  thành phố Hồ Chí Minh nói riêng càng ngày càng được nâng cao, sinh con ít trở thành quý hiếm, nên nhu cầu chăm sóc sức khỏe,khám ,chữa  bệnh của người dân nhất là phụ nữ đã trở thành một nhu cầu cần thiết và chính đáng. Cách đây 25 năm, vào  ngày 20 tháng 11 năm 1988  tại số  191 Nguyễn thị Minh Khai  Quận 1 – Ngành Hộ Sinh đã chính thức khai trương Phòng khám chuyên khoa phụ sản : Khám và theo dõi thai kỳ , khám và điều trị các bệnh phụ khoa , tư vấn và thực hiện kế hoạch gia đình do các Bác sĩ và  Nữ hộ sinh giảng viên của trường tham gia làm việc.Sau 13 năm hoạt động với số lượng phụ nữ đến khám sản phụ khoa mỗi năm hơn 100 nghìn lượt .Do nhu cầu thực tế quy mô phòng khám đã hình thành  Phân khoa phụ Sản bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 2 . Phòng sanh đã đi  v ào hoạt động và thực hiện trường hợp sanh thư ờng  phụ đầu tiên v ào ng ày 22 th áng 9 n ăm 2001.Mỗi Continue reading